INFORMATYKA

Polecam wszystkim zainstalowanie i używanie, moim zdaniem najlepszej przeglądarki internetowej Google Chrome. Instalator przeglądarki pobieramy ze strony http://www.google.com/chrome. W trakcie instalacji musimy mieć aktywne połączenie internetowe. W pasku adresu wklejamy adres szukanej strony. Możemy wpisać w nim słowa kluczowe i po nacisnięciu klawisza ENTER, wyszukiwarka wyszuka nam linki do stron określonych tymi słowami kluczowymi. Strony możemy otwierać na oddzielnych kartach, analogicznie jak w Firefoxie. Klikamy na znak + z prawej strony ostatniej karty, na pasku kart. Otwiera się nowa karta i po wybraniu nowej strony widnieje ona na tej karcie. Możemy przełączać się szybko pomiedzy otwartymi stronami, klikając właściwą kartę. Karty możemy przeciągać, pozycjonując je według własnego uznania. Otwartą stronę możemy dodać do paska zakładek. Klikamy na ikonkę gwiazdki przy pasku adresu i w otwartym oknie możemy dostosować nazwę zakładki, a klikając na strzałkę przy oknie Folder, w rozwiniętej liście folderów Wskazujemy np. Wybierz inny folder lub Pasek zakładek. Po wskazaniu właściwego miejsca klikamy Zamknij i zakładka jest dodana. Zakładki możemy organizować klikając ikonę klucza (Ustawienia Google Chrome) i wybierając Menedżer zakładek lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Shift+B. W ustawieniach Google Chrome warto zaznaczyć Zawsze pokazuj pasek zakładek. Następnie polecam wejść do Opcji i ustawić w zakładce Podstawowe stronę początkową oraz zaznaczyć Otwórz następujace strony i dodać do nich strony najczęściej używane. Będą się one otwierały automatycznie na kartach, przy starcie przegladarki.


W zakładce Dla wymagajacych klikamy na Przeglądaj i ustawiamy folder, do którego będą się ściągały wszystkie pobierane pliki. Polecam stworzyć ten folder na partycji innej niż systemowa (np. na dysku D). Sugeruję też przenosić sciągane pliki sukcesywnie do docelowych folderów. Nie będziemy musieli, porzadkując później ten katalog, otwierać prawie wszystkich plików i zastanawiać się z jakim tematem je skojarzyć.
Kolejną czynnością, którą warto wykonać, to jest dodanie zakładki do serwisu iGoogle. Integruje on klasyczną wyszukiwarkę Google z rewelacyjnym portalem serwisowym. Jeżeli mamy konto na gmail, to wszystkie usługi i gadżety na tej stronie możemy dowolnie dodawać, usuwać i pozycjonować, zatem warto założyć konto. Polecam zarejestrowanie jednego konta z takim nickiem, który jednoznacznie identyfikuje naszą osobę, czyli jest pochodną naszego nazwiska. Ewentualne drugie konto, możemy założyć z nickiem związanym z naszym hobby lub przynależnością do określonego środowiska. Mając konto na gmail, logujemy się, usuwamy zbędne i dodajemy interesujace nas elementy, klikając na Dodaj elementy. Klikamy na Powrót do strony głównej iGoogle. Przeciagając elementy, ustawiamy stronę według własnych upodobań. Można tak przygotowaną stronę zapisać jako stronę startową. Jeżeli chcemy mieć szybko dostępne więcej elementów, to klikamy Dodaj kartę, wprowadzamy nazwę zakładki i na nowej karcie dokładamy wybrane elementy.
Zasugeruję również używanie rewelacyjnej aplikacji związanej ze środowiskiem iGoogle, czyli programu do przeglądania i obróbki zdjęć Picasa. W trakcie instalacjii program będzie chciał przeskanować wszystkie dyski naszego komputera w poszukiwaniu zdjęć i filmów. Sugeruję zrezygnować z tej funkcji. Dodawanie zdjęć do albumów programu Picassa wykonujemy klikając zakładkę Plik i wskazując właściwą formę importu zdjęć np. Dodaj folder do programu Picasa. W zaimportowanym folderze zaznaczamy zdjęcia, które chcemy dodać do tworzonego lub istniejącego albumu. Na dolnym pasku ikon klikamy na Dodaj zaznaczone elementy do albumu i wybieramy istniejący album lub Nowy album, podając jego nazwę i dodatkowe informacje.


Zdjęcia w albumach lub na dysku możemy poddać obróbce. Wystarczy dwukrotnie kliknąć na zdjęciu lewym przyciskiem myszy. Możemy także wykonać kolaż i dodać do wybranego katalogu lub albumu. Umieszczając kolaż jako pierwsze zdjęcie w albumie, będzie on wizytówką albumu. Zdjęcia w albumie możemy przeciągać ustawiając odpowiednią kolejność oglądania. I teraz najważniejsza funkcja. Stworzone albumy możemy opublikować w Internecie i udostępnić, albo wybranym osobom, albo publicznie. Zaznaczamy wybrane, albo wszystkie zdjęcia w albumie i klikamy na ikonę Przekaż do usługi Web Albums. Przechodzimy na stronę iGoogle, klikamy Moje konto, a następnie Albumy zdjęć programu Picasa. Klikamy na wybrany nasz album, a następnie na Link do tego albumu. Właściwy link wysyłamy mailem zainteresowanym osobom lub pobieramy kod do wklejenia na naszą stronę internetową i dodajemy do strony.


Co warto umieć

Wielu informatyków specjalizuje się w różnych bardzo trudnych dziedzinach (systemach, jezykach programowania itd.), zapominając o nabyciu umiejętności praktycznego wykorzystania komputera do czasem prozaicznych zastosowań. W naszej praktyce zmuszeni będziemy nieraz do nagrywania dźwięku z mikrofonu, przegrywania utworów z kaset magnetofonowych lub tłoczonych płyt analogowych, obróbki zapisanego dźwięku (wycinanie, miksowanie, usuwanie przerw, usuwanie trzasków, szumów i zakłóceń, normalizacja poziomu sygnału itp.). Do tych wszystkich zadań polecam program Audacity. Jest to program typu opensource. O prawach i licencjach możesz przeczytać w dziale Warto wiedzieć.

Audacity

Instalacja i obsługa programu Audacity


Pobieranie obrazu ikon programów

Często potrzebujemy obrazka ikony jakiegoś programu (np. tworząc strony internetowe). W tym celu proponuję pobranie programu GetIcon. Po uruchomieniu, za pomocą eksploratora znajdującego się w lewym oknie programu, odszukujemy i klikamy na pliku programu, do którego poszukujemy ikony. Wyświetloną ikonę zapisujemy klikając na symbol dyskietki. Zapisany obraz możemy otworzyć za pomocą np. programu IrfanView, zmienić jego wymiary i zapisać w wybranym formacie graficznym.


Przydatne informacje

Komunikaty tekstowe i dźwiękowe błędów sygnalizowane przez BIOS
Rodzaje licencji na oprogramowanie


Porady

Zmiana rozmiaru miniatur w Eksploratorze Windows

 1. Otwieramy edytor Rejestru (klikamy Start, Uruchom, wpisujemy regedit i OK.);
 2. Odszukujemy następujące miejsce:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer

 3. Tworzymy tam nową wartość DWORD, nadając jej nazwę ThumbnailSize.
 4. Klikamy na stworzonej wartości prawym przyciskiem myszy, wybieramy Modyfikuj i wpisujemy wartość z przedziału 32 do 256 (256 oznacza największy rozmiar miniatury).
 5. Potwierdzamy wpis klikając OK.

Problem z instalacją SoundMAX HDA

Jeżeli w trakcie instalacji SoundMAX pojawi się komunikat Brak zainstalowanego sterownika High Definition Audio należy:

 1. Odinstalować pozostałości po zainstalowanym sterowniku audio. Wskazane jest również wyczyszczenie rejestru np. programem Easy Cleaner lub CCleaner;
 2. Zainstalować poprawkę do systemu kb888111.exe. Plik ten znajdujemy na płycie instalacyjnej ze sterownikami do karty dźwiękowej (na mojej płycie w katalogu \Drivers\Audio\32bit\2K_XP) lub pobieramy go z Internetu;
 3. Otwieramy Menedżer urządzeń (Start, Panel sterowania, System, Sprzęt, Menedżer urządzeń), rozwijamy Urządzenia systemowe i klikamy prawym przyciskiem myszy na Źle zainstalowane urządzenie audio (u mnie PCI-divice);
 4. Wybieramy Właściwości i Ponownie zainstaluj sterownik;
 5. Po zainstalowaniu sterownika instalujemy SoundMAX audio z płyty instalacyjnej.

Problem z instalacją sterowników karty graficznej ATI na notebookach

 1. Ze strony http://www.hardwareheaven.com/modtool.php pobieramy instalator HD Mobility Modder i instalujemy program.
 2. Ze strony http://www.driverheavendownloads.net/ati.htm pobieramy najnowsze sterowniki Catalysty odpowiednie dla używanego systemu operacyjnego.
 3. Uruchamiamy instalację sterowników i czekamy aż Catalysty się rozpakują.
 4. Gdy skończy się rozpakowywanie i rozpocznie właściwa instalacja, przerywamy ją, klikając na Cancel.
 5. Uruchamiamy program DH Mobility Modder i wskazujemy mu folder
  C:\ATI\SUPPORT\8-2_xp ... i klikamy Modify.
 6. Po zmodyfikowaniu plików instalacyjnych otwieramy katalog
  C:\ATI\SUPPORT\8-2_xp ... \Driver i uruchamiamy instalację sterowników klikając dwukrotnie na Setup.exe.
 7. Restartujemy system.

Problem ze startem systemu - Brak pliku NTLDR

 1. Tworzymy dysk rozruchowy systemu Windows, umożliwiający dostęp do dysku z błędną sekwencją rozruchu. Dysk rozruchowy systemu Windows musi zawierać pliki, Ntdetect.com oraz Boot.ini. Wymagany może być również plik ntbootdd.sys, czyli sterownik urządzenia kontrolera dysku twardego, którego nazwa została zmieniona.
 2. Na sprawnym komputerze z anlogicznym systemem operacyjnym formatujemy dyskietkę, używając opcji pełnego formatowania.
 3. Kopiujemy na dyskietkę pliki Ntldr, Ntdetect.com i Boot.ini.
 4. Modyfikujemy plik Boot.ini. Dokładna zawartość sekcji [operating systems] zależy od konfiguracji komputera z systemem Windows, dla którego jest tworzony dysk startowy:
  • [boot loader]
  • timeout=30
  • default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  • [operating systems]
  • multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
 5. Startujemy uszkodzony komputer przy użyciu dysku rozruchowego, a następnie logujemy się do systemu Windows.
 6. Kopiujemy potrzebne pliki:
  • copy \ntldr c:\
  • copy \ntdetect.com c:\
  • copy \boot.ini c:\
  • copy c:\Windows\repair\software c:\Windows\system32\config\software

Linki do ciekawego oprogramowania

Program do projektowania anten WiFi


Pliki dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Kliknij na ten link aby przejść do strony z plikami