Pliki dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Przedmiot - Technologia Elementów Teleinformatycznych - klasa I

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

  Materiały konstrukcyjne - budowa, charakterystyka
  Kształtowanie mechaniczne materiałów
  Etapy przygotowania procesu produkcyjnego
  Metody wykonywania rysunków technicznych
  Podstawy rysunku technicznego
  Ogólna charakterystyka metali
  Materiały rezystywne
  Dielektryki izolacyjne i materiały dielektryczne nieorganiczne
  Materiały magnetyczne
  Tworzywa sztuczne
  Materiały i powłoki ochronne
  Rezystory
  Oznaczenia rezystorów i kondensatorów
  Kondensatory
  Elementy indukcyjne
  Technologia obwodów drukowanych
  Magnetyczne, cyfrowe i półprzewodnikowe nośniki informacji
  Wyświetlacze LCD


Przedmiot - Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa III

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

  Pozycyjne systemy liczbowe
  Kody BCD
  Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych
  Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
  Zaawansowana arytmetyka zmiennoprzecinkowa
  Standard protokołu internetowego IPv4

  BASCOM AVR - skrypt do zajęć
  BASCOM AVR - podstawy programowania


Przedmiot - Urządzenia Techniki Komputerowej - klasa IV

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

  Pozycyjne systemy liczbowe
  Kody BCD
  Operacje arytmetyczne na liczbach dwójkowych
  Arytmetyka zmiennoprzecinkowa
  Zaawansowana arytmetyka zmiennoprzecinkowa
  Zapis na nośnikach magnetycznych
  Zapis na dysku elastycznym
  Zapis na dysku twardym
  Dyski EIDE
  Dyski SATA
  Dyski SCSI
  Struktura dysku twardego.doc
  Zapis na dyskach optycznych
  Standard transmisji szeregowej RS-232C
  Sieci Ethernet
  Konfiguracja sieci w domu lub małej firmie - prezentacja
  Standard protokołu internetowego IPv4
  Standard protokołu internetowego IPv6

  BASCOM AVR - skrypt do zajęć
  BASCOM AVR - podstawy programowania


Przedmiot - Systemy Transmisyjne - klasa II

  Sieci transmisyjne
  Technika modulacji sygnałów analogowych
  Oznaczenia emisji radiowych
  Technika modulacji sygnałów cyfrowych
  Metody multiplikacji kanałów
  Cyfrowa sieć zintegrowana usługowo ISDN
  Dostęp bezprzewodowy
  Sieci bezprzewodowe
  Telefonia komórkowa
  Telefonia cyfrowa
  Elementy sieci GSM
  Sieci inteligentne
  Systemy satelitarne
  Telefonia komputerowa
  Topologie sieci komputerowych
  Model OSI
  Protokoły IPv.4 i IPv.6
  Zawartość nagłóka IPv.6
  Dostęp do sieci
  Komunikacja pakietów
  Kolizje
  Ramki Ethernetu
  Protokół HTTP
  Protokół TCP
  Protokół ARP
  Usługa DNS
  Protokół UDP
  Protokół ICMP
  Protokół FTP
  Protokół SMPT
  Bezpieczna powłoka SSH
  Rozwój telefonii cyfrowej
  Metody multiplikacji kanałów
  Cyfrowa sieć zintegrowana usługowo ISDN
  Dostęp bezprzewodowy
  Sieci bezprzewodowe
  Telefonia komórkowa
  Telefonia cyfrowa
  Elementy sieci GSM
  Sieci inteligentne
  Systemy satelitarne
  Telefonia komputerowa
  Topologie sieci komputerowych
  Przetwarzanie informacji
  Technika transmisji
  Urządzenia transmisyjne
  Media transmisyjne - kablowe
  Media światłowodowe
  Media bezprzewodowe
  Transmisje i protokoły
  Standard transmisji szeregowej RS-232C
  Przekaz głosu i danych
  Przekaz komunikatów
  Systemy transportowe
  Systemy satelitarne
  Dostęp do sieci
  Systemy komutacji
  Sprzęt komunikacyjny - cz.1
  Sprzęt komunikacyjny - cz.2
  Sprzęt komunikacyjny - cz.3
  Dostęp kablowy
  Dostęp światłowodowy
  Dostęp bezprzewodowy
  Komunikacja satelitarna
  Telefonia cyfrowa
  Telefonia komórkowa
  Wideokomunikacja
  Hierarchiczna organizacja sieci
  Sieci WAN
  Technologie sieci LAN

Przedmiot - Pracownia Elektroniczna

  Pomiar i regilacja napięcia
  Pomiar i regulacja prądu
  Pomiar rezystancji wewnętrznej woltomierza
  Pomiar rezystancji wewnętrznej amperomierza
  Skalowanie woltomierza jako omomierza
  Skalowanie amperomierza jako omomierza
  Odczyt mierników - pytania sprawdzające
  Zaliczenie - pytania sprawdzające
  Pomiar mocy
  Pomiar pojemności
  Pomiar indukcyjności

Przedmiot - Podstawy Teleinformatyki - klasa II

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

  Parametry transmisji
  Sieci transmisyjne
  Technika modulacji sygnałów analogowych
  Oznaczenia emisji radiowych
  Technika modulacji sygnałów cyfrowych
  Metody multiplikacji kanałów
  Cyfrowa sieć zintegrowana usługowo ISDN
  Dostęp bezprzewodowy
  Sieci bezprzewodowe
  Telefonia komórkowa
  Telefonia cyfrowa
  Elementy sieci GSM
  Sieci inteligentne
  Systemy satelitarne
  Telefonia komputerowa
  Topologie sieci komputerowych

  Przetwarzanie informacji
  Technika transmisji
  Urządzenia transmisyjne
  Media transmisyjne - kablowe
  Media światłowodowe
  Media bezprzewodowe
  Transmisje i protokoły
  Standard transmisji szeregowej RS-232C
  Przekaz głosu i danych
  Przekaz komunikatów
  Systemy transportowe
  Systemy satelitarne
  Dostęp do sieci
  Systemy komutacji
  Sprzęt komunikacyjny - cz.1
  Sprzęt komunikacyjny - cz.2
  Sprzęt komunikacyjny - cz.3
  Dostęp kablowy
  Dostęp światłowodowy
  Dostęp bezprzewodowy
  Komunikacja satelitarna
  Telefonia cyfrowa
  Telefonia komórkowa
  Wideokomunikacja
  Hierarchiczna organizacja sieci
  Sieci WAN
  Technologie sieci LAN

Linki dla jadących na wycieczkę do Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim:

RCN Solec Kujawski
Maszt radiowy w Konstantynowie
Echo-Gąbina
Maszty antenowe Arcala EADIO
Film o sterowaniu anten na stacji Arcala RADIO
Eksperymenty z łącznościami na bardzo długich falach


Przedmiot - Podstawy Teleinformatyki - klasa III

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

  Parametry transmisji
  Sieci transmisyjne
  Technika modulacji sygnałów analogowych
  Oznaczenia emisji radiowych
  Technika modulacji sygnałów cyfrowych
  Metody multiplikacji kanałów
  Cyfrowa sieć zintegrowana usługowo ISDN
  Dostęp bezprzewodowy
  Sieci bezprzewodowe
  Telefonia komórkowa
  Telefonia cyfrowa
  Elementy sieci GSM
  Sieci inteligentne
  Systemy satelitarne
  Telefonia komputerowa
  Topologie sieci komputerowych

  Model OSI
  Protokoły IPv.4 i IPv.6
  Zawartość nagłówka IPv.6
  Dostęp do sieci
  Komunikacja pakietów
  Kolizje
  Ramki Ethernetu
  Protokół HTTP
  Protokół TCP
  Protokół ARP
  Usługa DNS
  Protokół UDP
  Protokół ICMP
  Protokół FTP
  Protokół SMPT
  Bezpieczna powłoka SSH
  Rozwój telefonii cyfrowej
  Sprawdzian wiedzy z odpowiedziami


Przedmiot - Pracownia Systemów Komputerowych - klasa III

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

  Szablon dla programów w asemblerze
  Szablon dla programów w BASCOM-ie

  Linie i porty wejść/wyjść mikrokontrolera DSM-51
  Program sterowania portami DSM-51
  Wyświetlacz 7-segmentowy w systemie DSM-51
  Program sterowania wyświetlaczem 7-segmentowym
  Program sekwencyjnego wyświetlania na wyświetlaczu 7-segmentowym
  Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
  Program wyswietlania tekstu na wyświetlaczu LCD
  Program sterowania wyświetlaczem LCD i animacji napisów
  Program definiowania własnych znaków na wyświetlaczu LCD
  Klawiatura przeglądana sekwencyjnie
  Program obsługi klawiatury przeglądanej sekwencyjnie
  Klawiatura matrycowa w systemie DSM-51
  Program obsługi klawiatury matrycowej
  Pamięć wewnętrzna RAM mikrokontrolera 8051
  System przerwań
  Timery
  Transmisja szeregowa
  Standard transmisji szeregowej RS-232C
  Program licznika zliczającego impulsy - do przeanalizowania
  Program zegara na DSM - do przeanalizowania
  Program zegara na DSM - do przeanalizowania
  Program zegara na DSM z przerwaniami - do przeanalizowania
  BASCOM AVR - skrypt do zajęć
  BASCOM AVR - podstawy programowania


Przedmiot - Przetwarzanie i Obróbka Sygnałów - klasa IV

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

Linki dla jadących na wycieczkę do Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim:

RCN Solec Kujawski
Maszt radiowy w Konstantynowie
Echo-Gąbina
Maszty antenowe Arcala EADIO
Film o sterowaniu anten na stacji Arcala RADIO
Eksperymenty z łącznościami na bardzo długich falach
BASCOM - skrypt
BASCOM - podstawy


Przedmiot - Pracownia Sieci Teleinformatycznych - klasa IV

     Kwalifikacje absolwenta Technikum Teleinformatycznego
     Materiał nauczania

Linki dla jadących na wycieczkę do Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim:

RCN Solec Kujawski
Maszt radiowy w Konstantynowie
Echo-Gąbina
Maszty antenowe Arcala EADIO
Film o sterowaniu anten Arcala RADIO
Eksperymenty z łącznościami na bardzo długich falach


Przedmiot - Pracownia Elektryczna i Elektroniczna - klasa II

  Pomiar i regilacja napięcia
  Pomiar i regulacja prądu
  Pomiar rezystancji wewnętrznej woltomierza
  Pomiar rezystancji wewnętrznej amperomierza
  Skalowanie woltomierza jako omomierza
  Skalowanie amperomierza jako omomierza
  Odczyt mierników - pytania sprawdzające
  Zaliczenie - pytania sprawdzające
  Pomiar mocy
  Pomiar pojemności
  Pomiar indukcyjności


Przedmiot - Pracownia Elektryczna i Elektroniczna - klasa IV

  Wzór sprawozdania do Pracowni Elektrycznej i Elektronicznej
  Informator o egzaminie z przykładowymi zadaniami części pisemnej
  Przykładowe zadanie części praktycznej egzaminu
  Omówienie rozwiązania przykładowego zadania części praktycznej egzaminu
  Przykładowe rozwiązanie zadania części praktycznej egzaminu - przykład_2
  Przykładowe rozwiązanie zadania części praktycznej egzaminu - przykład_3

  Szablon dla programów w asemblerze
  Szablon dla programów w BASCOM-ie

  Linie i porty wejść/wyjść mikrokontrolera DSM-51
  Program sterowania portami DSM-51
  Wyświetlacz 7-segmentowy w systemie DSM-51
  Program sterowania wyświetlaczem 7-segmentowym
  Program sekwencyjnego wyświetlania na wyświetlaczu 7-segmentowym
  Wyświetlacz alfanumeryczny LCD
  Program wyswietlania tekstu na wyświetlaczu LCD
  Program sterowania wyświetlaczem LCD i animacji napisów
  Program definiowania własnych znaków na wyświetlaczu LCD
  Klawiatura przeglądana sekwencyjnie
  Program obsługi klawiatury przeglądanej sekwencyjnie
  Klawiatura matrycowa w systemie DSM-51
  Program obsługi klawiatury matrycowej
  Pamięć wewnętrzna RAM mikrokontrolera 8051
  System przerwań
  Timery
  Transmisja szeregowa
  Standard transmisji szeregowej RS-232C
  Program licznika zliczającego impulsy - do przeanalizowania
  Program zegara na DSM - do przeanalizowania
  Program zegara na DSM - do przeanalizowania
  Program zegara na DSM z przerwaniami - do przeanalizowania

  BASCOM AVR - skrypt do zajęć
  BASCOM AVR - podstawy programowania
  Program_01
  Program_02