Interfejsy do emisjii cyfrowych i sterowania TRX-em

Jednymi z najlepszych interfejsów CAT i do emisji cyfrowych są interfejsy zaprojektowane przez Ryśka SP3CHT. Ja wykonałem interfejs wg. poniższego schematu.Interfejs podłącza się do dwóch dowolnych portów COM komputera. Jeden z portów obsługuje funkcje komunikacji z transceiverem i wytwarza sygnały PTT oraz kluczowania CW. Z drugiego portu sygnał danych nadawanych (TxD) steruje wejściem FSK transceivera. Rozwiązanie to pozwala wykorzystać formowanie sygnału FSK w transciverach wyposażonych w taką możliwość. Sygnał ma wtedy zdecydowanie lepsze parametry niż sygnał wytworzony przez kartę dźwiękową komputera i podany na wejście mikrofonowe toru nadawczego. Ustawiony na ON sygnał RTS (lub DTR) portu drugiego daje wymagane napięcie zasilania elektroniki interfejsu po stronie komputera PC (dla zapewnienia pełnej izolacji galwanicznej transcivera i komputera wymagane jest oddzielne zasilanie elektroniki interfejsu od strony TRX-a i PC-ta - włącznie z oddzielnymi masami). Izolację galwaniczną sygnałów zapewniają transoptory typu CNY17 oraz dwa transformatorki liniowe. Całość elektroniki zmontowana jest na profesjonalnie wykonanej płytce drukowanej i zamknięta w plastikowym pudełku o wymiarach 9 x 11 x 3 cm. Wyprowadzony potencjometr służy do regulucji poziomu sygnału dostarczanego z TRX-a do karty dźwiękowej.