Literowanie w języku angielskim i rosyjskim

wymowa wymowa słów
litera ang ros polski międzynarodowy rosyjski
A ej a adam alfa anna
b bi be barbara brawo boris
c si ce cezary czarli centralnyj
d di de dawid delta dimitrij
e i e ewa eko jeliena
f ef ef franciszek fokstrot fiodor
g dżi ge gustaw golf grigorij
h ejcz ha halina houtel hariton
i aj i irena india iwan kratkij
j dżej jot józef dżuliet iwan
k kej ka karol kilo konstantin
l el el ludwik lima lieonid
m em em maria majk marija
n en en natalia nouwember nikolaj
o ou o olga oskar olga
p pi pe paweł papa pawieł
q kju szcza kuebek kuebek szczuka
r ar er roman romio roman
s es es stefan sierra siergiej
t ti te tomasz tango tatiana
u ju u urszula juniform uljana
v vi że VIOLETTA wiktor żenia
w dabliu we wanda łISKI wasilij
x eks znak ksantypa ekstrej miachkij znak
y łaj igrek igrek janki igrek
z zet zet zygmunt zulu zinajda