Instalacja i konfigurowanie RXclus

Program pobieramy ze strony RXCLUS. Po sciągnięciu i zainstalowaniu aktualnej wersji, w zakładce Opcje dokonujemy konfiguracji programu. Poniżej pokazałem, które zakładki warto w pierwszej kolejności ustawić.


Oczywiście ustawienia dopasowujemy do własnych preferencji i zamiast SP2XXX w zakładce Lokalne wpisujemy dane własnej stacji. W zakładce DXCC w blokach Wytnij pasma i Nie sygnalizuj pasm zaznaczamy, które spoty chcemy widzieć i które mają być kolorowane (sygnalizowane). W zakładce Komendy ustawiamy komendy, które możemy wysyłać do serwera. W zakładce Skrypty wpisujemy treść skryptów, które mogą np. ładować wybrane spoty do poszczególnych okien terminali. Skrypty najłatwiej tworzyć kopiując już wcześniej utworzony skrypt. Klikamy zakładkę Skrypty, podświetlamy skrypt, który najwygodniej zmodyfikować (na początku niestety mamy tylko DEMO), klikamy na Kopiuj, nadajemy nazwę skryptu np. 80m i potwierdzamy OK Teraz podświetlamy utworzony nowy skrypt i klikamy Edytuj. W otwartym oknie poprawiamy wpisy. W wierszach TX wpisujemy wysyłane komendy, a w wierszach RX wpisujemy ciągi znaków, których odebranie spowoduje wysłanie kolejnej komendy. Skróty akceptowanych komend należy pobrać ze strony serwera. Przykład pokazuje skrypt filtrujący spoty tylko dla pasma 80m. Zaznaczając kwadracik przy Wskaż terminal możemy zdecydować, w którym oknie terminala skrypt zostanie wyświetlony. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, skrypt uruchomi się w tym oknie, które było wybrane przed wywołaniem skryptu.
UWAGA! Jeżeli serwer nie chce wyświetlić informacji w oknie kolejnego terminala, monitując że jesteśmy już zalogowani, musimy edytując skrypt ustawić logowanie spod innego znaku (np.dodając cyfrę do posiadanego znaku SP2XXX-2). Program RXCLUS umożliwia wybranie dowolnego serwera, z którego będziemy pobierali informacje (ikona TELNET), ale OH5RBI podaje informacje najbardziej pożądane dla Europejczyków. Klikając ikonę głośnika możemy włączyć albo wyłączyć odtwarzanie komunikatów dźwiękowych, alarmujących o ważnych spotach. Sposób komunikowania ustawiamy w zakładce Powiadamianie i Dżwięk. Można ustawić powiadamianie słowne lub telegraficzne oraz określić tekst powiadomienia jako pełny znak lub prefiks i częstotliwość lub pasmo.