Obróbka dźwięku

Polecam program Audacity. Pobieramy i instalujemy najnowszą wersję beta. Ściągamy najnowszą bibliotekę encodera LAME Lame for Audacity on Windows.exe pozwalającą eksportować pliki MP3 oraz z tej samej strony najnowszą wersję FFMpeg Binary for Audacity umożliwiajacą obróbkę dźwięku skojarzonego z plikami video. Uruchamiamy obydwa pliki instalacyjne i wskazujemy rozpakowanie ich do katalogu głównego programu Audacity. Na stronie głównej Audacity jest wiele informacji o programie i odnośników do stron z różnymi wtyczkami - warto poczytać i ewentualnie zainstalować. Dodatkowo z tych stron możemy pobrać ścieżki tekstowe do dużej ilości utworów oraz tabulatury nutowe dla grający na gitarach. Po uruchomieniu aplikacji otwieramy zakładkę Edytuj i klikamy na Preferences... i Biblioteki.


Klikamy na Lokalizuj przy Mp3 library: i wskazujemy lokalizację biblioteki lame_enc.dll w katalogu głównym Adacity. Analogicznie wskazujemy bibliotekę avformat-52.dll przy FFmpeg Library:.
Następnie klikamy na Katalogi i wskazujemy folder, w którym będą zapisywane nasze projekty oraz edytowane utwory (np. D:\Moje dokumenty\Audacity projects).


Nagrywanie dźwięku

Jeżeli źródłem dźwięku będzie zewnętrzny odtwarzacz CD/DVD musimy podłączyć odpowiednim przewodem jego zaciski LINE OUT do wejścia LINE IN karty dźwiękowej komputera. Analogicznie postępujemy w przypadku magnetofonu. Jeżeli chcemy zgrać muzykę z płyt analogowych, to gramofon musimy podłączyć do wejść PHONO IN wzmacniacza audio, przełącznik źródła dźwięku we wzmacniaczu przestawić na gramofon i z wyjść LINE OUT wzmacniacza doprowadzić sygnał na wejście LINE IN karty dźwiękowej. Jeżeli chcemy nagrać dźwięk z mikrofonu, to podłączamy go do wejścia mikrofonowego karty dźwiękowej.

Mój sposób nagrywanie plików wave dla programu logującego N1MM

Wskazane jest, żeby ścieżka dźwiękowa do programu logującego N1MM została nagrana z wykorzystaniem mikrofonu używanego z TRX-em. Zapewni to identyczność odsłuchu przy przechodzeniu z automatycznego nadawania plików z komputera na sygnał orginalny z mikrofonu TRX-a. Podłączamy zatem przewodem mini jack - mini jack wyjście słuchawkowe transcivera z wejściem LINE IN karty dźwiękowej. Uruchamiamy Audacity. Na pasku narzędziowym ustawiamy źródło sygnału audio na Wejście liniowe. Ustawiamy w meniu TRX-a poziom monitora podsłuchu swojego sygnału na 5. Ustawiamy moc TRX-a na najmniejszą i podpinamy do anteny sztuczne obciążenie (w ostateczności można, wstroić się na nieużywaną częstotliwość najmniej aktywnego pasma). Klikamy na pasku narzędziowym na przycisk nagrywania i rozpoczynamy dyktowanie przygotowanego do nagrania tekstu. Obserwując poziom dźwięku pokazywany w oknie analizatora, ustawiamy suwakiem Wzmocnienie wejściowe na taki poziom sygnału, żeby nie następowało przesterowanie (wykres poziomu sygnału na analizatorze, przy maksymalnym poziomie sygnału wejściowego, powinien mieścić się w zakresie linii granicznych). Nagrywamy około 10 sekundową próbkę tekstu i naciskam przycisk Stop. Kontrolujemy jakość nagrania klikając na przycisk Play. Zaznaczamy całą ścieżkę dźwiękową naciskając jednocześnie klawisze Ctrl i A i kasujmy naciskając Del. Program Audacity zapisuje każde nagranie jako kolejną ścieżkę, a gdy zapisujemy lub odtwarzamy tworzony projekt, sumuje te ścieżki. Dlatego trzeba kasować niepotrzebne próbne nagrania. Wykonujemy analogicznie kilka takich prób, zmieniając poziom sygnału monitorujacego w TRX-ie i ustawienia programu. Po dobraniu najbardziej optymalnych ustawień nagrywamy cały przygotowany tekst. (np. dla SPDX Contestu: one, two, ..., nine, zero, Alfa, Bravo, ..., Yankee, Zulu, CQ contest SP2IKP, SP2IKP, 59 Papa, QRZ, Please repeat call, Please repeat number, Sorry QSO B4, Thank you good luck QRZ SP2IKP, ...).

Dokonujemy wyrównania poziomu sygnału całej ścieżki dźwiękowej. Klikamy zakładkę Efekty, Wyrównywacz... i OK. Teraz klikamy na ikonę lupy i najeżdźamy kursorem (zmieni się na znaczek lupy) na pole analizatora dxwięku. klikamy kilka razy lewym przyciskiem myszki. Spowoduje to rozciągnięcie przebiegu na skali czasu (operacja odwrotna wymaga trzymania wciśniętego przycisku Shift). Klikamy na ikonę zaznaczania. Zaznaczamy fragment wykresu analizatora odpowiadajacy pierwszemu tekstowi. Klikamy przycisk odtwarzania. Korygujemy ustawienie początku i końca zaznaczenia. Dojeżdźając kursorem do granicy zaznaczenia zmienia się on w symbol wskaźnika. Możemy wtedy, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągnąć zaznaczenie w nowe miejsce. Staramy się zostawić ok. 5 ms ciszy przed i po zakończeniu tekstu. Jeżeli obszar jest już dobrze zaznaczony klikamy zakładkę Plik, Eksportuj zaznaczenie... i w otwartym oknie eksploratora wskazujemy podkatalog \N1MM logger\WAV\LETTERS\. W polu Nazwa pliku: wpisujemy nazwę pliku odpowiadającą zapisywanemu tekstowi, a w polu Zapisz jako typ: ustawiamy WAV (Microsoft) signed 16 bit PCM i potwierdzamy klikając Zapisz. Analogicznie obrabiamy i zapisujemy pozostałe teksty.

Jeżeli na analizatorze poziom szumu między tekstami jest duży i trudno zlokalizować zakończenie tekstu, możemy oczyścić te miejsca. Najpierw zaznaczamy fragment ciszy między tekstami. Następnie klikamy na zakładkę Efekty, Odszumiacz i Pobierz próbkę szumu. Zaznaczamy teraz całą nagraną ścieżkę (klawisz Ctrl + A). Ponownie klikamy Efekty, Odszumiacz i potwierdzamy OK. Wszystkie miejsca o charakterystyce zbliżonej do profilu szumu zostaną wyczyszczone. Można tez automatycznie skrócic wszystkie przerwy miedzy tekstami. Klkamy zakładkę Efekty, Wytnij Ciszę, w polu Maksymalna długość wyciszenia: ustawiamy 10 ms i potwierdzamy OK. Teraz wycinanie tekstów ustawiamy na połowę odstępów miedzy tekstami.